Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1814 b995 500
1794 3264 500
1786 ccc3 500
Reposted bydeepbluex deepbluex
1781 2aa6 500
Reposted byCyamis Cyamis
1779 f98b 500
Reposted bytohuwabohupassingbirdmetafnordDonRincewindkiteandraMeeresbrauthashmoredreamsplease
1775 6197 500
1769 4b4b 500
5915 e374 500
Reposted byskoroszyt skoroszyt
5869 3aac 500
Reposted byskoroszyt skoroszyt
5013 7ef4 500
4991 2d28 500
4952 224e 500
4919 eafa 500
Reposted byraconteur raconteur
4866 b514 500
Reposted byjacobssoraconteur
4825 c0db 500
Reposted bysalamipuremindxadaprzygodadecanelleanybreath
4759 2994 500
Reposted byraconteur raconteur
1488 54c6 500
Reposted bymaliceximperiumromanumzwajkastulteyennemenshifffffermisstoddkikstonemenememslucidumintervallumuncokatkaddaquafermagdanestorshirleymansontootsietootsnatoryrudzinskatrytorunawayultrafioletowalittledisappointmentsbojaniewiem
1436 df9e 500
Chincogan Northern New South Wales Australia
Reposted byherrpterodactyl herrpterodactyl
0191 847a
Reposted fromepidemic epidemic viabalca balca
Poprostu bądź na tym świecie. Doświadczaj tak byś czuł, że jesteś. Daj miłość czemukolwiek, a z czasem poczujesz jak wraca do Ciebie, najsilniejszym wiatrem jaki istnieje.
Budź się z tą myślą codziennie - zatrać się, nie zatracając siebie. Bądź efektem tego czego doświadczysz i czymś więcej, tak byś mógł być sobą.


Miałem dziś piękny dzień. Rozpływając się w fantazji zmysłów i najgłębszych sferach wyobraźni, odczułem PRAWDZIWĄ potrzebę wyraźnego istnienia. 
Jakkolwiek sceptycznie do tego podejdziesz, musisz mieć świadomość, że będę w tym trwał, a jeżeli się zapomnę, czego od dziś nie jestem w stanie zaakceptować, wrócę do tej wiadomości.
— Michael Twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl